Friday, November 12, 2010

വാതിലുകള്‍

ഒരു കുട്. നാലു വാതിലുകള്‍ തുറന്ന് വച്ചത്, മറ്റൊരു മനസ്സിന്‍റെ കാണാപുറങ്ങളിലേക്കും.അഴികള്‍ ഏറെ ദുര്‍ബലം.

No comments:

Post a Comment