Sunday, December 12, 2010

കഥ

കാറ്റ് മറഞ്ഞു. മഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു.കടലുറങ്ങി. മനസ്സു വിതുമ്പി. അപ്പോളൊരു നക്ഷത്രം കഥയില്ലാത്തൊരു മൊഴി ചൊല്ലി.

No comments:

Post a Comment