Wednesday, April 24, 2013

കാരണങ്ങൾമുഖം മൂടിയണിഞ്ഞ 
ചില കാരണങ്ങൾ,
അകലെ പെയ്യുന്ന മഴപോലെ. 
ഹിമശൈലങ്ങളുടെ താഴ്വാരത്തിൽ
അപദാനങ്ങൾ പാടിയുണർന്നു. 
ദീപ്തമായ കണ്ണുകളിൽ 
ശോകക്കടൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞപ്പോൾ 
എന്തിനാണു നീ വെറുതെ,
ചിറകില്ലാതെ പറന്നത്?

No comments:

Post a Comment