Sunday, July 17, 2016

ഞാൻ.

വാടിയ പൂക്കൾ കൊണ്ട് അതിരിട്ടപ്പോൾ, അതിനുമപ്പുറം മെലിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ പോലെ ഞാൻ. ഓർക്കാൻ മറന്ന അക്കങ്ങൾ തൊട്ടരികത്തും.

No comments:

Post a Comment